Rättsområden

Advokat Sören Rehn

Advokatbyrån Sören Rehn AB erbjuder privatpersoner kvalificerad juridiskt biträde avseende brottmål, skadeståndsrätt, socialrätt (LVU, LVM och barnrätt), boutredningar och utlänningsrätt


I händelse av tvist ombesörjer byrån ansökan om rättskydd och rättshjälp

Telefon: 018 14 68 60

Mobil: 070 583 18 28


Huvudkontor: 

Vaksalagatan 6, 3 tr, 753 20

soren@advsr.se