Medarbetare

Advokat Sören Rehn

Advokat Sören Rehn

Advokat Sören Rehn vid Fyrisån i Uppsala

Medarbetare

Sören Rehn


Utbildning

Jur-. kand . Stockholms universitet 1979.


Erfarenhet

Notarietjänstgöring vid polismyndigheten i Örebro och Karlskoga tingsrätt mellan åren 1979-1982.


Tjänstgöring vid Hjortsbergs advokatbyrå i Karlskoga mellan åren 1982-1985.


Ledamot av Sveriges advokatsamfund 1985.


Biträdande Jurist i Uppsala mellan 1985-1987.


Från och med januari 1988 delägare i advokaterna Hancock & Rehn.


Driver numera egen verksamhet på Vaksalagatan 6 i Uppsala, under namnet Sören Rehn Advokat AB.

Peter Nordström


Peter arbetar brett inom humanjuridiken med familjerätt, bland annat vårdnadstvister. Han arbetar också med ekonomisk familjerätt. 

Peter tar förordnanden som målsägandebiträde.

Han är även offentligt biträde i tvångsmål (exempelvis LVU) samt i migrationsärenden. 
Telefon: 018-146960            

Mobil: 073 098 77 22

Peter@advsr.se

Telefon: 018 14 68 60

Mobil: 070 583 18 28


Huvudkontor: 

Vaksalagatan 6, 3 tr, 753 20

soren@advsr.se